Sidor

måndag 30 juli 2012

Vanliga principer inom träning

För att din träning ska bli så bra som den kan, måste den utformas av viktiga begrepp och principer. Dessa begrepp och principer är viktiga oavsett vilken typ av fysisk aktivitet du utför.

Individualitet - Alla individer är olika, därför bör träningen för varje individ se olika ut. Människor har olika förutsättningar, fysiologiska förutsättningar som tränare bör ta hänsyn till vid träning.

Specificitet -Man blir bra på det man tränar. Träningsprogrammet bör vara utformat efter en anpassad målsättning. De krav som målsättningen ställer bör lägga grunden till hur träningsprogrammet är utformat.

Progression - Kroppen måste vänja sig vid den träning och belastning som du utför. Genom att successivt öka belastningen på kroppen bygger du upp en sund kropp. Att börja ett löppass med att springa allt du har är ingen bra ide. Du pressar kroppens system för hårt för tidigt. Skynda långsamt!

Frekvens - Antal träningsprogram.

Intensitet - Ansträngningsnivå.

Duration - Sammanlagt träningstid.

Disuse - För liten användning av kroppen. Kroppens strukturer anpassas efter den träning som utförs. Kroppens strukturer anpassas även efter den träning som INTE utförs. Fysisk aktivitet är en färskvara som du kontinuerligt måste upprätthålla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar