Sidor

torsdag 9 augusti 2012

Självförtroende

Självförtroende är en faktor som alla personer har i mindre eller större utsträckning. Det är dock ett karaktärsdrag som vi har möjlighet att bygga upp genom mental träning. Inom idrottspsykologin definieras självförtroende som "en individs tilltro till att, på ett bra sätt, kunna utföra ett efterfrågat beteende". Ett efterfrågat beteende är till exempel att prestera så bra som möjligt under pressade situationer som under en tävling. Vårt självförtroende kan antingen vara en del av din personlighet (trait) eller en del av en situation (state).

Self-efficacy är en teori som handlar om situationsspecifikt självförtroende. Det är både en persons personlighet samt situation som personen befinner sig i som påverkar det efterfrågade beteendet. En samlingsdefinition på self-efficacy är individens förväntningar att lyckas med en uppgift samt att utföra de beteenden som krävs för att uppnå ett önskat resultat.

Faktorer som påverkar ett situationsspecifikt självförtroende
  • tidigare prestationsupplevelser - positiva och/eller negativa prestationer/resultat påverkar till kommande liknande situation
  • observationsinlärning - modeling, genom att titta på en annan persons beteende och prestation och "härma" det beteendet i hopp om liknande prestation.
  • verbal övertygelse - peppning från coach, familj, vänner och även en själv.
  • visualisering - se sig själv lyckas/misslyckas i tanken.
  • fysiskt tillstånd - veta hur kroppen reagerar vid prestationssituationer och kunna hantera dem.
  • emotionellt tillstånd - positivt eller negativt humör påverkar.
Vilken faktor som har störst betydelse på din prestation är individuellt! Vissa personer kan förbättra sin prestation genom visualisering, medan för andra fungerar det bättre med modeling. Jag tror att med förmågan att kunna visualisera positiva tidigare prestationsupplevelser, kommer en person att ha hög self-efficacy. Faktorerna påverkar även en persons motivationsnivå. Ju bättre självförtroende en individ har, desto högre motivation får individen. Och ju högre motivation en individ har, desto bättre självförtroende får individen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar